Để có được món đồ như ý, ngoài việc tìm kiếm từ các Event, các bạn cũng có thể tạo món đồ từ chức năng cộng hưởng trong Game.
Các bạn sử dụng chức năng cộng hưởng Item của 2 món đồ giống nhau hợp thành 1 và đặc biệt hơn nữa khi cộng hưởng thành công món đồ sẽ trở lên vô cùng quý giá.


Tọa độ cộng hưởng:
Đến trung tâm toạ độ 130,120 Lorencia (Sub1) và tiến hành giao dịch với


 • NPC Cong Huong: Chi phí 100 PCPoint (PCPoint có được từ việc săn BOSS)


Cách cộng hưởng • Đặt 2 Item cùng loại vào cửa sổ giao dịch với NPC Cộng hưởng
 • Item chính cần cộng hưởng lên đặt bên trái (Nếu xịt Item chính không bị mất)
 • Item phụ cần lấy tính năng để sang bên phải (Nếu xịt Item phụ này sẽ bị mất hết tính năng)
 • Item cấp thấp không thể CH tính năng vào Item cấp cao được.
 • Nếu thành công, tính năng của Item phụ sẽ gộp sang Item chính.
Lưu ý:

Đối với 1 số Item bắt buộc phải cộng hưởng với chính Item cùng chủng loại.

(Ví dụ Quyền Năng vs Quyền Năng, Bạch Long Vs Bạch Long... Gậy Thần Ma Vs Gậy Thần Ma...)


 • Không cộng hưởng được Item thần, Cánh, Nhẫn và Dây chuyền


 • Tỷ lệ thành công khi cộng hưởng tối đa là 5%
 • Có thể cộng hưởng 2 item khác nhau nhưng phải cùng loại ( tay với tay , chân với chân, mũ với mũ, quần với quần và áo với áo)
 • Item được đặt bên trái (đằng trước) sẽ không bị mất tính năng, chỉ mất tính năng của Item được đặt bên phải (đằng sau)
 • Tổng số dòng hoàn hảo khác nhau của 2 Item không vượt quá 3 dòng.
 • Nếu thành công:
  • Đồ phụ sẽ chuyển tính năng (dòng hoàn hảo, luck, op,...) sang đồ chính
  • Cấp độ của đồ chính sau khi cộng hưởng sẽ là tổng cấp độ của 2 đồ và nhỏ hơn hoặc bằng 11
Chúc Các bạn may mắn