Đua Top 7 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 26/07/2020
- Kết thúc: 24h00' ngày 01/08/2020

Đua Top Dựa Trên BXH:
- BXH Chủng Tộc.
Lưu ý:
- Đổi giới tính từ ngày
31/07 - 01/08 sẽ bị loại khỏi Event này.
- Nếu Trước 24h mà đã có đủ danh sách Top
(Max RS và Level), BQT sẽ chốt giải sớm hơn dự kiến.

Nội Dung:
- Mỗi Class sẽ có 1 giải tương ứng với 1 người đứng đầu Class đó.

Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Phần thưởng:
Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 1 Wing 2 Class + Luck + MNL

(Giải thưởng sẽ được trực tiếp vào thùng đồ chung)

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 is2vk 0 / 85 / 400 Grand Master 01/08 00:39:51

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Hasagi 0 / 85 / 400 Blade Master 01/08 00:50:57

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Agiiii 0 / 85 / 400 Hight Elf 01/08 00:36:13

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 AgiMG 0 / 85 / 400 Duel Master 01/08 00:34:48

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 butdl 0 / 85 / 400 Lord Emperor 01/08 00:53:51

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 HoaMocLan 0 / 85 / 400 Dimension Master 01/08 01:06:20

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 gobin 0 / 85 / 400 First Master 01/08 00:45:08


--- Chế độ gộp bài viết ---

Giải thưởng đã được trao trực tiếp vào thùng đồ chung của các bạn.