Đua Top 4 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 26/07/2020
- Kết thúc: 24h00' ngày 29/07/2020

Đua Top Dựa Trên BXH:
- BXH Chủng Tộc.
Lưu ý:
- Đổi giới tính từ ngày
28/07 - 29/07 sẽ bị loại khỏi Event này.
- Nếu Trước 24h mà đã có đủ danh sách Top
(Max RS và Level), BQT sẽ chốt giải sớm hơn dự kiến.

Nội Dung:
- Mỗi Class sẽ có 1 giải tương ứng với 1 người đứng đầu Class đó.

Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Phần thưởng:
Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 100k Gcoin Event (KM)

(Gcoin được cộng trực tiếp vào Tài Khoản)

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 zValirz 0 / 55 / 400 Grand Master 29/07 01:50:24

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Zooooo 0 / 55 / 400 Blade Knight 29/07 05:26:07

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 BongSeo 0 / 55 / 400 Hight Elf 29/07 01:17:58

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 QuyThan 0 / 55 / 400 Duel Master 29/07 01:04:14

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 butdl 0 / 55 / 400 Lord Emperor 29/07 02:12:44

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 HoaMocLan 0 / 55 / 400 Bloody Summoner 29/07 11:02:40

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Rfpro1 0 / 55 / 400 First Master 29/07 00:54:37