Đua top Bang Hội Tranh Hùng
- Bắt đầu: 13h00' ngày 03/07/2020
- Kết thúc: 24h00' ngày 13/07/2020


Nội dung sự kiện:
• Sau khi kết thúc sự kiện Ban tổ chức sẽ công bố danh sách 3 Bang hội mạnh nhất để trao thưởng, phần thưởng được trao cho 3 chủ Hội vì thế các bạn tự phân chia cho đồng đội của mình.
Point Tổng của Bang hội phải > 150k Point.
Lưu ý: Chỉ tính tối đa 30 thành viên trong 1 Guild, nếu nhiều hơn số 30 thì sẽ bị loại

Xếp hạng Phần Thưởng
1 120 Ngọc Ước Nguyện
120 Ngọc Tâm Linh
2 90 Ngọc Ước Nguyện
90 Ngọc Tâm Linh
3 60 Ngọc Ước Nguyện
60 Ngọc Tâm Linh

# Bang Hội Chủ Hội Thành Viên Reset Tổng Point Tổng
1 Pornhub ThichMaTuy 30 2.332 414.482
2 NoHope NoHope 30 2.303 392.989
3 NoLove Fcrazy 30 2.022 389.400


--- Chế độ gộp bài viết ---

Giải thưởng đã được trao trực tiếp vào thùng đồ chung của các chủ Guild.