Đua Top 7 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 01/05/2020
- Kết thúc: 24h00' ngày 07/05/2020

Đua Top Dựa Trên BXH:
- BXH Chủng Tộc.
Lưu ý:
- Đổi giới tính từ ngày
06/05 - 07/05 sẽ bị loại khỏi Event này.
- Nếu Trước 24h mà đã có đủ danh sách Top
(Max RS và Level), BQT sẽ chốt giải sớm hơn dự kiến.

Nội Dung:
- Mỗi Class sẽ có 1 giải tương ứng với 1 người đứng đầu Class đó.

Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Phần thưởng:
Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 1 Wing 2 Class + Luck + MNL

(Giải thưởng sẽ được trực tiếp vào thùng đồ cá nhân)

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 DWizet 0 / 85 / 400 Grand Master 07/05 00:39:39

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 QuyVuong 0 / 85 / 400 Blade Master 07/05 00:49:28

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 foxm 0 / 85 / 400 Hight Elf 05/05 19:17:23 07/05 00:40:09

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 S2iloveS2 0 / 85 / 400 Duel Master 07/05 00:37:30

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 No1BeBu 0 / 85 / 400 Lord Emperor 07/05 00:55:35

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 zBigClockz 0 / 85 / 400 Dimension Master 07/05 01:26:31

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 lmBird 0 / 85 / 400 First Master 07/05 00:33:40


--- Chế độ gộp bài viết ---

Đã trao hết giải vào trực tiếp thùng đồ chung của các bạn.