Đua Top 4 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 01/05/2020
- Kết thúc: 24h00' ngày 04/05/2020

Đua Top Dựa Trên BXH:
- BXH Chủng Tộc.
Lưu ý:
- Đổi giới tính từ ngày
03/04 - 04/05 sẽ bị loại khỏi Event này.
- Nếu Trước 24h mà đã có đủ danh sách Top
(Max RS và Level), BQT sẽ chốt giải sớm hơn dự kiến.

Nội Dung:
- Mỗi Class sẽ có 1 giải tương ứng với 1 người đứng đầu Class đó.

Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Phần thưởng:
Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 100k Gcoin Event (KM)
(Gcoin được cộng trực tiếp vào Tài Khoản)

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 ChipChip 0 / 55 / 400 Grand Master 04/05 00:46:46

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 King 0 / 55 / 400 Blade Master 04/05 01:25:24

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 ElfXinhVKL 0 / 55 / 400 Hight Elf 04/05 00:52:48

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 S2iloveS2 0 / 55 / 400 Duel Master 04/05 00:32:00

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 No1BeBu 0 / 55 / 400 Lord Emperor 04/05 00:33:41

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 AccPhu01 0 / 55 / 400 Dimension Master 01/05 20:54:16 04/05 00:36:00

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 lmBird 0 / 55 / 400 First Master 04/05 00:23:33