Đua Top 7 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 13/03/2020
- Kết thúc: 24h00' ngày 19/03/2020

Đua Top Dựa Trên BXH:
- BXH Chủng Tộc.
Lưu ý:
- Đổi giới tính từ ngày
18/03 - 19/03 sẽ bị loại khỏi Event này.
- Nếu Trước 24h mà đã có đủ danh sách Top
(Max RS và Level), BQT sẽ chốt giải sớm hơn dự kiến.

Nội Dung:
- Mỗi Class sẽ có 1 giải tương ứng với 1 người đứng đầu Class đó.

Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Phần thưởng:
Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 1 Wing 2 Class + Luck + MNL

(Giải thưởng sẽ được trực tiếp vào thùng đồ cá nhân)

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 HelloKitty 0 / 85 / 400 Grand Master 19/03 00:48:51

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Covid2 0 / 85 / 400 Blade Master 19/03 00:55:23

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 BlackCat 0 / 85 / 400 Hight Elf 19/03 00:35:33

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 HoangLaoTa 0 / 85 / 400 Duel Master 19/03 00:34:40

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 BichNu17 0 / 85 / 400 Lord Emperor 17/03 13:45:08 19/03 00:38:00

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 NhungXinh 0 / 85 / 400 Dimension Master 19/03 00:41:06

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Jeeca 0 / 85 / 400 First Master 19/03 00:35:00


--- Chế độ gộp bài viết ---

Đã trao hết giải vào trực tiếp thùng đồ chung của các thành viên được giải.