Đua Top 4 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 13/03/2020
- Kết thúc: 24h00' ngày 16/03/2020

Đua Top Dựa Trên BXH:
- BXH Chủng Tộc.
Lưu ý:
- Đổi giới tính từ ngày
15/03 - 16/03 sẽ bị loại khỏi Event này.
- Nếu Trước 24h mà đã có đủ danh sách Top
(Max RS và Level), BQT sẽ chốt giải sớm hơn dự kiến.

Nội Dung:
- Mỗi Class sẽ có 1 giải tương ứng với 1 người đứng đầu Class đó.

Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Phần thưởng:
Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 100k Gcoin Event (KM)

(Gcoin được cộng trực tiếp vào Tài Khoản)

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 HelloKitty 0 / 55 / 400 Grand Master 16/03 00:48:38

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Thor 0 / 55 / 400 Blade Master 16/03 00:46:38

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 BlackCat 0 / 55 / 400 Hight Elf 16/03 00:31:54

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 ThanhStony 0 / 55 / 400 Duel Master 16/03 00:35:59

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 NO1CR07 0 / 55 / 400 Lord Emperor 16/03 01:06:08

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 NhungXinh 0 / 55 / 400 Dimension Master 16/03 00:42:55

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 GiaHung 0 / 55 / 400 First Master 16/03 00:24:52