Bảo trì toàn bộ máy chủ:

Thời gian:
- Bắt đầu: 17h30 ngày 12/3/2020
- Kết thúc: 17h40 ngày 12/3/2020


Phạm vi:
- Toàn bộ Server

​Nội dung cập nhật:

  • Fix lỗi Lag Dame đối với Class EF và DL do bản Update hôm qua xuất hiện lỗi.
  • Reload lại Boss Kundun, Medusa, Selupan...


Chú ý:
Để cải thiện server cũng như nâng cấp tính năng mới, chúng tôi sẽ update thường xuyên..


Mong các bạn thông cảm.