Bảo trì toàn bộ máy chủ:

Thời gian:
- Bắt đầu: 23h50 ngày 2/2/2020
- Kết thúc: 24h ngày 2/2/2020


Phạm vi:
- Toàn bộ Server

​Nội dung cập nhật:

  • Backup dữ liệu và nâng cấp Antihack mới nhất..
  • x10% EXP toàn server
  • Reload lại Boss Kundun, Medusa, Selupan...
  • Kết thúc event Tết Nguyên Đán


Chú ý:
Để cải thiện server cũng như nâng cấp tính năng mới, chúng tôi sẽ update thường xuyên..


Mong các bạn thông cảm.