Đua Top 7 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 08/01/2020
- Kết thúc: 24h00' ngày 14/01/2020

Đua Top Dựa Trên BXH:
- BXH Chủng Tộc.
Lưu ý:
- Đổi giới tính từ ngày
13/01 - 14/01 sẽ bị loại khỏi Event này.
- Nếu Trước 24h mà đã có đủ danh sách Top
(Max RS và Level), BQT sẽ chốt giải sớm hơn dự kiến.

Nội Dung:
- Mỗi Class sẽ có 1 giải tương ứng với 1 người đứng đầu Class đó.

Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Phần thưởng:
Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 1 Wing 2 Class + Luck + MNL
(Giải thưởng sẽ được trực tiếp vào thùng đồ cá nhân)

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 GauCoi 0 / 85 / 400 Grand Master 14/01 00:47:37

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 HiHi 0 / 85 / 400 Blade Master 14/01 01:08:05

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 NgaoRatLao 0 / 85 / 400 Hight Elf 14/01 00:40:37

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Nova 0 / 85 / 400 Duel Master 14/01 00:30:01

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 aTrai 0 / 85 / 400 Lord Emperor 14/01 00:43:56

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Simba01 0 / 85 / 400 Dimension Master 11/01 15:59:17 14/01 00:51:54

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 NgocAnh 0 / 85 / 400 First Master 14/01 00:30:00


--- Chế độ gộp bài viết ---

Giải thưởng đã được trao trực tiếp vào thùng đồ Chung của các thành viên đạt giải.