Đua Top 4 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 08/01/2020
- Kết thúc: 24h00' ngày 11/01/2020

Đua Top Dựa Trên BXH:
- BXH Chủng Tộc.
Lưu ý:
- Đổi giới tính từ ngày
10/01 - 11/01 sẽ bị loại khỏi Event này.
- Nếu Trước 24h mà đã có đủ danh sách Top
(Max RS và Level), BQT sẽ chốt giải sớm hơn dự kiến.

Nội Dung:
- Mỗi Class sẽ có 1 giải tương ứng với 1 người đứng đầu Class đó.

Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Phần thưởng:
Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 100k Gcoin Event (KM)

(Gcoin được cộng trực tiếp vào Tài Khoản)

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 GauCoi 0 / 55 / 400 Grand Master 11/01 00:29:10

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 HiHi 0 / 55 / 400 Blade Master 11/01 01:03:26

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Athena 0 / 55 / 400 Hight Elf 11/01 00:30:44

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 betapchoi 0 / 55 / 400 Duel Master 11/01 00:54:20

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 aTrai 0 / 55 / 400 Lord Emperor 11/01 07:59:29

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 TheLord 0 / 55 / 400 Bloody Summoner 11/01 07:41:03

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 NgocAnh 0 / 55 / 400 First Master 11/01 00:18:29